About Around Japan

Share For Fun, For Beautiful Life

Some experiences in Japan: a unit culture of the Japanese, the tourist attractions, the attention in daily life, action in emergency situations such as earthquakes…

Một số trãi nghiệm về Nhật Bản: nét văn hóa đặc trưng của người Nhật, những điểm du lịch, các chú ý trong sinh hoạt, ứng phó với tình huống khẩn cấp như động đất…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *